Ուսումնական լաբորատորիա

Մեր ուսումնական լաբորատորիաներն են ՝

 

1. Լեզուների

2. Համակարգչային

3. Հումանիտար, սոցիալ-տնտեսագիտական առարկաների

4. Մանրէաբանության և կենսաբանության

5. Ընդհանուր, օրգանական, անալիտիկ, ֆիզկոլոիդային քիմիայի

6. Զբոսաշրջության կազմակերպման և տուր օպերատորական գործի

7. Սննդի պատրաստման տեխնոլոգիայի, կազմակերպման և սպասարկման

8. Կաթի և կաթնամթերքի տեխնոլոգիայի, սարքավորման և տեխ. քիմ. վերահսկման

9. Խմորման արտադրությունների տեխնոլոգիայի, սարքավորման և տեխ. քիմ. վերահսկման

10. Հացի մակարողենի և հրուշակեղենի տեխնոլոգիայի, սարքավորման և տեխ. քիմ. վերահսկման

11. Ֆիզիկական կուլտուրայի դահլիճ

Translate »