Մասնագիտություններ

1․Զբոսաշրջություն (դասիչ` 1015.01.5)

 • Որակավորումը` մասնագետ զբոսաշրջության ծառայությունների մատուցման
 • Կրթությունը` միջին մասնագիտական
 • Կրթության հիմքը
  • հիմնական ընդհանուր կրթության հիմքով
  • միջնակարգ (լրիվ) ընդհանուր կրթության հիմքով
 • Կրթության տևողությունը
  • հիմնական ընդհանուր կրթությամբ՝ 3 տարի
  • միջնակարգ (լրիվ) ընդհանուր կրթությամբ՝ 2 տարի
 • Ուսուցման ձևը` առկա
 • Անվճար և վճարովի ուսուցման համակարգ
Հայ հունական քոլեջ

2․Զբոսաշրջային ծառայությունների կազմակերպում օտար լեզվի խորացված իմացությամբ

 • Որակավորումը` զբոսաշրջության ծառայությունների սպասարկման մենեջեր
 • Կրթությունը` միջին մասնագիտական
 • Կրթության հիմքը
  • հիմնական ընդհանուր կրթության հիմքով
  • միջնակարգ (լրիվ) ընդհանուր կրթության հիմքով
 • Կրթության տևողությունը
  • հիմնական ընդհանուր կրթությամբ՝ 4 տարի
  • միջնակարգ (լրիվ) ընդհանուր կրթությամբ՝ 3 տարի
 • Ուսուցման ձևը` առկա
 • Անվճար և վճարովի ուսուցման համակարգ
Հայ հունական քոլեջ

3․Գործավարություն օտար լեզվի խորացված իմացությամբ

 • Որակավորումը` գործավար
 • Կրթությունը` միջին մասնագիտական
 • Կրթության հիմքը
  • հիմնական ընդհանուր կրթության հիմքով
  • միջնակարգ (լրիվ) ընդհանուր կրթության հիմքով
 • Կրթության տևողությունը
  • հիմնական ընդհանուր կրթությամբ՝ 4 տարի
  • միջնակարգ (լրիվ) ընդհանուր կրթությամբ՝ 3 տարի
 • Ուսուցման ձևը` առկա
 • Անվճար և վճարովի ուսուցման համակարգ
Հայ հունական քոլեջ

4․Սպասարկման կազմակերպում

 • Մասնագետի որակավորումը` մենեջեր սպասարկման ոլորտի
 • Կրթությունը` միջին մասնագիտական
 • Կրթության հիմքը
  • հիմնական ընդհանուր կրթությամբ
  • միջնակարգ (լրիվ) ընդհանուր կրթությամբ
 • Կրթության տևողությունը
  • հիմնական ընդհանուր կրթությամբ՝ 3 տարի
  • միջնակարգ (լրիվ) ընդհանուր կրթությամբ՝ 2 տարի
 • Ուսուցման ձևը` առկա
 • Անվճար և վճարովի ուսուցման համակարգ
Հայ հունական քոլեջ

5․Հանրային սննդամթերքի տեխնոլոգիա

 • Մասնագետի որակավորումը` տեխնոլոգ հանրային սննդի պատրաստման
 • Կրթությունը` միջին մասնագիտական
 • Կրթության հիմքը
  • հիմնական ընդհանուր կրթությամբ
  • միջնակարգ (լրիվ) ընդհանուր կրթությամբ
 • Կրթության տևողությունը
  • հիմնական ընդհանուր կրթությամբ՝ 3 տարի 6 ամիս
  • միջնակարգ (լրիվ) ընդհանուր կրթությամբ՝ 2 տարի 6 ամիս
 • Ուսուցման ձևը` առկա և հեռակա
 • Անվճար և վճարովի ուսուցման համակարգ
Հայ հունական քոլեջ

6․Հացաթխման, մակարոնեղենի և հրուշակեղենի տեխնոլոգիա

 • Մասնագետի որակավորումը` տեխնոլոգ հացաթխման, մակարոնեղենի և հրուշակեղենի արտադրության
 • Կրթությունը` միջին մասնագիտական
 • Կրթության հիմքը
  • հիմնական ընդհանուր կրթությամբ
  • միջնակարգ (լրիվ) ընդհանուր կրթությամբ
 • Կրթության տևողությունը
  • հիմնական ընդհանուր կրթությամբ՝ 3 տարի 6 ամիս
  • միջնակարգ (լրիվ) ընդհանուր կրթությամբ՝ 2 տարի 6 ամիս
 • Ուսուցման ձևը` առկա
 • Անվճար և վճարովի ուսուցման համակարգ
Հայ հունական քոլեջ

7․Խմորման արտադրության տեխնոլոգիա և գինեգործություն

 • Մասնագետի որակավորումը` տեխնոլոգ խմորման արտադրության և գինեգործության
 • Կրթությունը` միջին մասնագիտական
 • Կրթության հիմքը
  • հիմնական ընդհանուր կրթությամբ
  • միջնակարգ (լրիվ) ընդհանուր կրթությամբ
 • Կրթության տևողությունը
  • հիմնական ընդհանուր կրթությամբ՝ 3 տարի 6 ամիս
  • միջնակարգ (լրիվ) ընդհանուր կրթությամբ՝ 2 տարի 6 ամիս
 • Ուսուցման ձևը` առկա
 • Անվճար և վճարովի ուսուցման համակարգ
Հայ հունական քոլեջ

8․Կաթի և կաթնամթերքի տեխնոլոգիա

 • Մասնագետի որակավորումը` տեխնոլոգ կաթի և կաթնամթերքի արտադրության
 • Կրթությունը` միջին մասնագիտական
 • Կրթության հիմքը
  • հիմնական ընդհանուր կրթությամբ
  • միջնակարգ (լրիվ) ընդհանուր կրթությամբ
 • Կրթության տևողությունը
  • հիմնական ընդհանուր կրթությամբ՝ 3 տարի 6 ամիս
  • միջնակարգ (լրիվ) ընդհանուր կրթությամբ՝ 2 տարի 6 ամիս
 • Ուսուցման ձևը` առկա
 • Անվճար և վճարովի ուսուցման համակարգ
Հայ հունական քոլեջ

9. Փոխադրումների կազմակերպում և կառավարում տրասպորտում (ըստ տրանսպորտների տեսակների)

 • Մասնագետի որակավորումը` Լոգիստիկայի կառավարիչ
 • Կրթությունը` միջին մասնագիտական
 • Կրթության հիմքը
  • հիմնական ընդհանուր կրթությամբ
  • միջնակարգ (լրիվ) ընդհանուր կրթությամբ
 • Կրթության տևողությունը
  • հիմնական ընդհանուր կրթությամբ՝ 3 տարի
 • Ուսուցման ձևը` առկա
 • Անվճար և վճարովի ուսուցման համակարգ
Հայ հունական քոլեջ
Translate »