Աշխատակազմ

Հայ հունական քոլեջ

Արթուր Ղազարյան

Տնօրեն

Հայ հունական քոլեջ

Հերմինե Մուրադյան

Ուսումնական աշխատանքների գծով տնօրենի տեղակալ

Հայ հունական քոլեջ

Ֆատյան Ռաֆայել

Տնօրենի տեղակալ վարչ. տնտես. գծով

Հայ հունական քոլեջ

Հակոբյան Լիլիթ

 Տնօրենի տեղակալ կազմ. դաստ. գծով

Հայ հունական քոլեջ

Արմեն Ավետիսյան

Աշխատակազմի ղեկավար

Հայ հունական քոլեջ

Արփինե Ասատրյան

Հանրակրթության բաժնի վարիչ

Հայ հունական քոլեջ

Ղազարյան Մելանյա

Պրակտիկայի բաժնի վարիչ

Հայ հունական քոլեջ

Բաղումյան Անի

Մասնագիտական կողմնորոշման և կարիերայի ուղղորդման պատասխանատու

Հայ հունական քոլեջ

Ղազարյան Ալիսա

Որակի ներքին ապահովման պատասխանատւ

Հայ հունական քոլեջ

Դիաննա Մարտիրոսյան

Ուսումնական մասի վարիչ

Translate »